O NÁS

 

Investiční společnost BRODE Capital S.C.A., SICAV-SIF byla založena v roce 2013 v Lucembursku. Fond je zaměřený na investice a strategický rozvoj širokého portfolia společností aktivních v oblasti zdravotnictví a farmacie. Patří sem především nezávislé lékárny, lékárenské řetězce, klinická centra, výzkumné laboratoře, domovy seniorů a další projekty zaměřené na potřeby stárnoucí populace. Fond je orientován na investice v členských zemích EU, které se vyznačují transparentním regulatorním a právním prostředím.

BRODE Capital S.C.A., SICAV-SIF je privátní nezávislá společnost, vedená představenstvem, které tvoří čtyři profesionální investoři z České republiky a z Lucemburska. Všechny investiční projekty fondu jsou předkládány a projednávány představenstvem, které na základě definovaného schvalovacího procesu rozhoduje o jejich realizaci. Tímto jednoduchým mechanismem je zaručena vysoká transparentnost a komplexita posuzování investičních projektů a současně je zachována zajímavá flexibilita a tempo realizace investic. Manažeři fondu jsou profesionálové se zkušenostmi s vyhledáváním investičních příležitostí, s jednáním s investory, s posuzováním projektových záměrů a také s finančními institucemi pro zajištění úvěrového financování investic.

Investičním cílem fondu BRODE Capital S.C.A., SICAV-SIF je efektivně investovat prostředky investorů do pečlivě vybraných tržních subjektů, strategicky je rozvíjet a přinášet investorům fondu nadstandardní výnosy ve středním a dlouhém období

LIDÉ

 

JOSEF TRNKA, ČESKÁ REPUBLIKA

zodpovědný za rozvoj fondu, vyhledávání investičních příležitostí a řízení investic a rizik.

V minulosti pracoval v Komisi pro cenné papíry a v Commerzbank, kde jako Asset Manager spravoval investiční portfolia tuzemským i zahraničním klientům. Je spoluzakladatelem společnosti Health Management Consulting, která se zabývá zdravotnickým managementem.

 

FRANCK-OLIVIER CERA, LUCEMBURSKO

Francouz žijící v Lucemburku, zodpovědný za řízení strategie fondu.

Zastupuje fond při jednáních s poskytovateli servisních služeb v Lucemburku. Pracoval v Societe Generale & Trust jako ředitel privátního bankovnictví. Od roku 2012 je partnerem advokátní kanceláře AMMC Law, kde se specializuje na bankovnictví a finance. Má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím v oblasti soukromého kapitálu a nemovitostí.

 

RADEK BANÝR, ČESKÁ REPUBLIKA

Radek Banýr žije v České republice. Je zodpovědný za rozvoj fondu, vyhledávání investičních příležitostí a za operační management fondu.

Jako projektový manažer vedl mnoho projektů ve zdravotnickém sektoru. Podílel se na rozvoji aktivit společnosti Linet v regionu velké Číny a jihovýchodní Asie. Má mnohaleté zkušenosti s rozvojem obchodu a tvorbou distribučních sítí v zahraničí v oblasti zdravotnické techniky a projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti.

 

ANDREI RADU, LUCEMBURSKO

Rumun, který žije a pracuje v Lucemburku, je zodpovědný za risk management fondu a politiku střetu zájmů.

Má bohaté zkušenosti s oblastí risk managementu. Dlouhodobě pracoval pro Evropskou investiční a rozvojovou banku (EBRD) a v řadě finančních a investičních společností v Rumunsku, Velké Británii a v Lucembursku. Od roku 2012 pracuje v Lucembursku v pozicích, kde je zodpovědný za risk management a za investiční aktivity v oblasti real-estate.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE JE ZALOŽENÁ NA PROPOJENÍ ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ ZE ZDRAVOTNICKÉHO A FARMACEUTICKÉHO TRHU S EFEKTIVNÍM FINANČNÍM ŘÍZENÍM A PRÁVNÍ ODBORNOSTÍ.

Strategickým cílem fondu je vytváření a řízení vyváženého a diverzifikovaného portfolia subjektů aktivních na zdravotnickém a farmaceutickém trhu, které mají kvalitní management a perspektivní obor činnosti. Investiční politika fondu BRODE Capital umožňuje složení portfolia z nezávislých lékáren, lékárenských řetězců či aliancí, distributorů, velkoobchodů s léčivy a zdravotnickou technikou, e-shopů, center vývoje a výzkumu, specializovaných laboratoří, klinických center a zařízení zaměřených na seniory a potřeby stárnoucí populace.

BRODE Capital zpravidla realizuje investice nákupem akciových podílů nebo přímou akvizicí společnosti nebo její části. Typický investiční horizont se pohybuje od 6 do 10 let.

 

PORTFOLIO

 

Cílem investiční strategie fondu Brode Capital (BCA) je aktivně se účastnit procesu probíhající konsolidace sektoru a generační změny vlastníků zdravotnických firem. Brode Capital usiluje o vytvoření vyváženého a diverzifikovaného portfolia subjektů aktivních na zdravotnickém trhu.

08/2016 Praha – akvizice společnosti STOMATOLOGIE SKALKA

 

(BCA) realizoval akvizici české soukromé společnosti STOMATOLOGIE SKALKA, s.r.o., která je dlouholetým majitelem a provozovatelem dentální kliniky a laboratoře v Praze 10 na Skalce. Zubní ordinace jsou v budově, kde nyní klinika sídlí již od 80. let minulého století, kdy byla budova postavena. V důsledku urbanistického rozvoje lokality a také díky demografickému vývoji české společnosti vznikl na Skalce renomovaný poskytovatel dentální péče se stabilní pacientskou základnu. Významnou roli pro úspěšný rozvoj kliniky hraje také výborná dopravní dostupnost prostředky městské hromadné dopravy (metro trasa A, tram, autobus). Kapacitu dentální laboratoře využívají stomatologové, kteří ordinují přímo v budově kliniky, ale také další ordinace na území hlavního města Prahy.

05/2016 Praha - Acquisition of INPHARMEX, spol. s.r.o.

(BCA) realizoval akvizici společnosti INPHARMEX (INP), která je tvůrcem a poskytovatelem Automatizovaného Informačního Systému Léčivých Přípravků (AISLP). Licence systému využívá již 25 let více než 90 % státních i soukromých nemocnic, 75 % lékáren a řada dalších zdravotnických zařízení od ambulancí jednotlivých praktických lékařů až po největší fakultní nemocnice. Mezi uživateli AISLP patří též lázně, zařízení péče o seniory, farmaceutické společnosti, distributoři léčiv nebo také Armáda ČR, Policie ČR, Vězeňská službu ČR a Hasičský záchranný sbor České republiky. www.aislp.cz

03/2016 Praha – Completion of AnLab s.r.o. acquisition

BCA realizoval akvizici firmy AnLab, s.r.o. (AnL) Evropě, dlouhodobě splňující nejpřísnější mezinárodní certifikace a parametry kvality v oblasti komplexních laboratorních diagnostických služeb v oborech sérologie, bakteriologie, parazitologie a patologie malých hlodavců. AnL je také významným dodavatelem laboratorních zvířat a zvířecích modelů pro širokou síť přímých zákazníků a odběratelů po celé Evropě. Dominantní část laboratorních vyšetření AnL je realizována pro prestižní výzkumná pracoviště v evropských i mimoevropských zemích. www.anlab.cz

10/2015 Praha - OC PHARMA – prodej dominantnímu řetězci Dr. Max

Další významnou akvizicí BCA je český soukromý subjekt provozující síť lékáren v ČR společnost OC PHARMA, a.s. Na probíhající konsolidaci a koncentraci v segmentu tohoto trhu reagoval BCA v  průběhu roku 2015 odprodejem většiny lékáren dominantnímu řetězci Dr. MAX. www.drmax.cz

 

KONTAKTY

 

BRODE Capital S.C.A., SICAV-SIF

9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

BRODE Czech, s.r.o.

Armády 2793/26
155 00 Praha 5

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.